DĪZEĻMOTORU DIAGNOSTIKA

dizelmotora diagnostika

Motora diagnostika ir neatņemama sastāvdaļa kvalitatīvam motora un tā vadības sistēmas remontam. Diagnostika ir nepieciešama, lai noteiktu, kas būtu darāms, lai novērstu konkrēto motora darbības defektu.

Mēs veicam:

Pēc diagnostikas tiek sastādīta remonta tāme, un pēc saskaņošanas
ar klientu tiek veikts remonts.