DĪZEĻMOTORU DIAGNOSTIKA

dizelmotora diagnostika
Motora diagnostika ir neatņemama sastāvdaļa kvalitatīvam motora un tā vadības sistēmas remontam. Diagnostika ir nepieciešama, lai noteiktu, kas būtu darāms, lai novērstu konkrēto motora darbības defektu.

Lai veiktu konkrēta auto motora darbības defektu sākotnējo meklēšanu, vispirms veicam kļūdu nolasīšanu un analīzi.

Papildus, pēc nepieciešamības konkrētā situācijā tiek veikts:

Pēc diagnostikas tiek sastādīta remonta tāme, un pēc saskaņošanas
ar klientu tiek veikts remonts.